Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Organisatie

Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven is een stichting. Uitvoerend verantwoordelijk is het bestuur.
Er is ook een Raad van Toezicht, die op iets meer afstand staat en de belangrijke bestuursbesluiten toetst.
En er zijn werkgroepen die een specifieke taak uitvoeren.
Alle bestuursleden en vrijwilligers voeren onbezoldigd hun werkzaamheden uit.
Voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar ons beleidsplan. In het eerste kwartaal van elk jaar verschijnt het financieel jaarverslag van afgelopen jaar, en daarbij de begroting voor het lopende jaar .
Download hier ons beleidsplan

Bestuur:

Jeroen Kok Voorzitter
Harry de Bot Secretaris
Armand Klaassen Penningmeester
Hetty van den Hurk Lid voor Jeugd en Gezin