Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Wie wij zijn

De Stichting Geloofsgemeenschap Oase heeft ten doel:

a. mensen laten samenleven in de geest van het evangelie van Jezus Christus en zo dit evangelie levend houden,
b. alle handelingen, die hiermee verband houden of kunnen bevorderen de ruimte geven.

Wat houdt dit in?
1. Oase is een groep gelovigen, die een bijdrage wil leveren aan een leefbare samenleving door te zoeken naar God’s bedoelingen met ons, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

2. Oase maakt gebruik van nieuwe woorden en rituelen om de oude maar springlevende Boodschap over te brengen op een manier die mensen raakt.

3. Oase is een blijvende bron van inspiratie in het christelijke geloof, waarbij Jezus steeds ons grote voorbeeld is. Hij heeft ons voorgeleefd en ons geroepen om Zijn Boodschap uit te dragen.

4. Oase geeft de gelegenheid om hier invulling en vorm aan te geven, zowel actief, maar ook als deelnemer aan vieringen en overige activiteiten.

Iedereen is welkom in de Geloofsgemeenschap Oase om elkaar te ontmoeten, oog en oor hebben voor elkaar, aanwezig te zijn in vieringen, die inspirerend en eigentijds zijn. Oase is voortgekomen uit de diverse parochies in Veldhoven, waar gelovigen en pastores samen gewerkt hebben aan het opbouwen van eigentijdse geloofsgemeenschappen.

Oase is een oecumenische geloofsgemeenschap met duidelijke katholieke wortels, maar nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die zich met de Boodschap van Jezus verbonden voelt of hier nieuwsgierig naar is.