Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Wie wij zijn

De Stichting Geloofsgemeenschap Oase heeft ten doel:

a. het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het evangelie van Jezus Christus en daartoe dit evangelie onder hen levend te houden,
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat houdt dit in?
Oase is een groep gelovigen, die een bijdrage wil leveren aan een leefbare samenleving door te zoeken naar God’s bedoelingen met ons. De Bijbel is daarbij onze leidraad.

Er zijn, elkaar ontmoeten, oog en oor hebben voor elkaar, waarbij Jezus steeds ons grote voorbeeld is. ij heeft ons voorgeleefd en ons geroepen om Zijn Boodschap uit te dragen. Oase is een geloofsgroep, waarbij eenieder welkom en waardevol is. In de Oase vinden we een blijvende bron van inspiratie in het christelijke geloof.
Iedereen krijgt de gelegenheid om hier invulling en vorm aan te geven, zowel actief, maar ook als deelnemer aan vieringen en overige activiteiten.
Om op deze manier geloofsgemeenschap te zijn is het nodig dat de vieringen inspirerend en eigentijds zijn. Gebruik maken van nieuwe woorden en rituelen om de oude maar springlevende Boodschap over te brengen op een manier die mensen raakt. Dat bleek binnen de fusie-parochie Christus Koning niet mogelijk, vandaar dat er voor gekozen is als zelfstandige gemeenschap verder te gaan.

We zijn voortgekomen uit de diverse parochies in Veldhoven. Parochies waar gelovigen en pastores samen gewerkt hebben aan het opbouwen van geloofsgemeenschappen. Oase is de voortzetting hiervan, vanuit deze idealen van samen kerk zijn.

Een oecumenische geloofsgemeenschap met duidelijke katholieke wortels, maar nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die zich met de Boodschap van Jezus verbonden voelt (of hier nieuwsgierig naar is).