Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Huishoudelijk Reglement

Aanvullend op de Statuten van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase, is er een Huishoudelijk Reglement opgesteld. In 2019 is conceptversie voorgelegd aan ‘Vrienden van Oase’ en de ‘Raad van Toezicht’. Op basis van kleine aanpassingen in Huishoudelijk Reglement is het definitief vastgesteld oktober 2019. Hier kunt dit vastgestelde Huishoudelijk Reglement vinden en nalezen.