Stichting Geloofsgemeenschap OASE

‘Let een beetje op elkaar’

Het coronavirus dwingt ons tot een andere agenda in ons leven. Samenkomsten worden tot nader order afgelast, ook bij Oase. Gelukkig kunnen we gebruiken maken van de moderne infrastructuur van de Immanuelkerk door vieringen uit te zenden via KerkTV. We zijn de Immanuelkerk en hun vrijwilligers, die ons daarbij ondersteunen, zeer dankbaar! Let svp extra op de agenda en het mededelingenblad!

We hopen allemaal dat we elkaar weer verantwoord kunnen zien in goede gezondheid. Tot die tijd (maar ook daarna): let een beetje op elkaar! Als we u ergens mee kunnen helpen of steun bieden, horen we het graag.