Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Het is Meimaand. Tijd om een kaarsje op te steken voor jezelf, voor een ander en even stil te staan in wat voor tijd we zijn beland en hoe het verder gaat.

Een gebed aan Maria biedt velen troost en bemoediging. Velen zien haar als de grote bemiddelaar tussen ons en God.

Kijk welke kapellen je wilt bezoeken op de fiets bij een ommetje, of met de auto om er toch even uit te zijn. Een mooi puzzeltje om een leuke route te maken. Er zijn hele kleine kapelletjes waar net het beeldje in past en grotere waar je met een paar mensen in kunt. Wel voorzichtig zijn, natuurlijk. En zorg dat je kleingeld bij je hebt.

Voor fietsknooppunten kun je bijvoorbeeld de fietsnet routeplanner gebruiken.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Frank Bockholts. 06-40394625.

Berichtje Paul Clement

Beste allemaal,
Jullie hebben me een groot plezier gedaan door jullie meelevende kaarten en door het “prachtige lichtje van de maand”. Het is ontroerend om na zo’n lange tijd te merken hoeveel geloof en solidariteit in jullie huist en hoe je het volhoudt een levende gemeenschap te blijven!
Hartelijk dank.

Hartelijke groeten en tot ziens
Paul Clement


Paul Clement is onze vroegere Pastor in de Sint Maarten kerk, Christus Hovenier. Na een hartoperatie kort geleden kreeg hij het “lichtje van de maand”

Nieuwjaarsontmoeting

Nieuwjaar is altijd weer een mooi moment om elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen.
In vroeger jaren was dat altijd na de viering op de eerste januari.
Vorig jaar hebben we als OASE besloten om met de nieuwjaarsontmoeting aan te sluiten bij de Immanuelgemeente.
Daar hebben we ook meerdere OASE-leden getroffen. Het is ons goed bevallen.
Aangezien we ook komende nieuwjaar geen eigen viering hebben voor dit doel is besloten om ook nu weer aan te sluiten bij de Immanuelkerk
De viering zelf begint om 11.00 uur, vóóraf is er gelegenheid tot handen schudden, ontmoeten.
Ná de viering mag natuurlijk ook bij een kopje koffie/thee/nieuwjaarsdrankje…..
Iedereen van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u altijd even een kijkje nemen op de website van de Immanuelkerk.

Pastoraatsgroep Oase nu echt uit de startblokken

De pastoraatsgroep van Oase is een echte groep geworden! In het voorjaar meldden wij u de (voorzichtige) start. Inmiddels bestaat de groep uit vier personen en hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor.

Maar eerst even terug naar de reden om met onderling pastoraat van start te gaan. Kort gezegd is dat: omzien naar elkaar. Als je samen een geloofsgemeenschap wil vormen, is dat een kernwaarde. We willen mensen uit onze eigen kring niet uit het oog verliezen als ze het moeilijk hebben. Ernstige ziekte, eenzaamheid en rouw kunnen redenen zijn om iemand op te zoeken en een hart onder de riem te steken.

Er kan ook behoefte zijn aan een gesprek rondom geloof, het missen van een vertrouwde parochiegemeenschap, de zin van het leven, of twijfels over ‘de juiste weg’ die ieder van ons wel eens overvalt. In elk gesprek staat luisteren voorop. Pasklare antwoorden zijn er niet. Wel kunnen we er samen naar op zoek gaan.

Even voorstellen

Harry de Bot was actief als zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur. “In mijn vrijwilligerswerk concentreer ik me al langer op één-op-één gesprekken met mensen die daar behoefte aan hebben. Ik werk(te) voor Swove, Cordaad, de parochie Christus Hovenier en de Zonnebloem, en fungeer als coördinator van de pastoraatsgroep.”
hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270.

Joep Coonen is van huis uit elektrotechnicus. “Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij scouting, Wereldwinkel Veldhoven en Emmaus Eindhoven. Tegenwoordig ben ik vrijwilliger bij het huiskamerproject “Samen de dag door” van Swove.”
Tel. 040 2536593.

Wim van Herk komt uit het welzijnswerk, studeerde theologie en was pastor in een ziekenhuis, verzorgingshuizen en een herstellingsoord. “Ik deed ook pastoraal werk in een kerkelijke gemeente en had een praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw. U kunt met mij spreken over geloofs- en levensvragen.”
wimvanherk@onsmail.nl.

Jet van Woerkum was verpleegkundige en maatschappelijk werker. “Ik heb ervaring met rouwbegeleiding, waar ik nu nog in werk. Tevens werk ik als vrijwilliger in Merefelt, op de afdeling PG, met mensen die ver gevorderd zijn in hun dementie, waar ik mij bezig houd met zintuiglijke activiteiten. U kunt met mij praten over bovenstaande zaken en over levenskunst – en zingevingsvraagstukken.”
jet.vanwoerkum@upcmail.nl

Heeft u – om wat voor reden ook – behoefte aan een gesprek bij u thuis of kent u iemand die voor enige tijd aan huis gekluisterd is? Laat het ons weten. U kunt de coördinator bellen voor meer informatie, maar mag ook rechtstreeks één van ons vieren benaderen.