Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Pastoraatsgroep Oase nu echt uit de startblokken

De pastoraatsgroep van Oase is een echte groep geworden! In het voorjaar meldden wij u de (voorzichtige) start. Inmiddels bestaat de groep uit vier personen en hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor.

Maar eerst even terug naar de reden om met onderling pastoraat van start te gaan. Kort gezegd is dat: omzien naar elkaar. Als je samen een geloofsgemeenschap wil vormen, is dat een kernwaarde. We willen mensen uit onze eigen kring niet uit het oog verliezen als ze het moeilijk hebben. Ernstige ziekte, eenzaamheid en rouw kunnen redenen zijn om iemand op te zoeken en een hart onder de riem te steken.

Er kan ook behoefte zijn aan een gesprek rondom geloof, het missen van een vertrouwde parochiegemeenschap, de zin van het leven, of twijfels over ‘de juiste weg’ die ieder van ons wel eens overvalt. In elk gesprek staat luisteren voorop. Pasklare antwoorden zijn er niet. Wel kunnen we er samen naar op zoek gaan.

Even voorstellen

Harry de Bot was actief als zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur. “In mijn vrijwilligerswerk concentreer ik me al langer op één-op-één gesprekken met mensen die daar behoefte aan hebben. Ik werk(te) voor Swove, Cordaad, de parochie Christus Hovenier en de Zonnebloem, en fungeer als coördinator van de pastoraatsgroep.”
hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270.

Joep Coonen is van huis uit elektrotechnicus. “Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij scouting, Wereldwinkel Veldhoven en Emmaus Eindhoven. Tegenwoordig ben ik vrijwilliger bij het huiskamerproject “Samen de dag door” van Swove.”
Tel. 040 2536593.

Wim van Herk komt uit het welzijnswerk, studeerde theologie en was pastor in een ziekenhuis, verzorgingshuizen en een herstellingsoord. “Ik deed ook pastoraal werk in een kerkelijke gemeente en had een praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw. U kunt met mij spreken over geloofs- en levensvragen.”
wimvanherk@onsmail.nl.

Jet van Woerkum was verpleegkundige en maatschappelijk werker. “Ik heb ervaring met rouwbegeleiding, waar ik nu nog in werk. Tevens werk ik als vrijwilliger in Merefelt, op de afdeling PG, met mensen die ver gevorderd zijn in hun dementie, waar ik mij bezig houd met zintuiglijke activiteiten. U kunt met mij praten over bovenstaande zaken en over levenskunst – en zingevingsvraagstukken.”
jet.vanwoerkum@upcmail.nl

Heeft u – om wat voor reden ook – behoefte aan een gesprek bij u thuis of kent u iemand die voor enige tijd aan huis gekluisterd is? Laat het ons weten. U kunt de coördinator bellen voor meer informatie, maar mag ook rechtstreeks één van ons vieren benaderen.