Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Huishoudelijk Reglement

Aanvullend op de Statuten van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase, is er een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Deze conceptversie zal definitief worden gemaakt na besluit en inspraak op de eerste ‘Vrienden van Oase’ vergadering van 2019. Hier kunt u het concept lezen.