Stichting Geloofsgemeenschap OASE

Bezinning

Download hieronder informatie:

Oase wil van gedachten wisselen over ons eigen levenseinde

Oase maakt eenzaamheid bespreekbaar

Verstillende Dans

Dierbare woorden

Bezielingsavond Hoop en Wanhoop

Zondaars vermanen

Bedroefen troosten

Beledigingen vergeven

Muziek-lezing Kerstmuziek nader bekeken

Bezielings-/gespreksavond ‘7maal jezelf overstijgen’

Muziek-lezing en beluistering door Karin van Tuel